החלב שלנו - 1.12.13

חדשות מועצת החלב      

1.12.2013

 מדיניות תשלום חלב בקר - בישיבת מועצת המנהלים שהתקיימה ב-21 לנובמבר הוחלט על מדיניות התשלום לחלב בקר עודף לשנת 2014  לחץ כאן.
המדיניות מביאה בחשבון את הביקושים לחלב ב-2014 ואת התוספת למכסה הארצית בהיקף של 30 מיליון ליטרים. בישיבה התקיים דיון לגבי רוחב הרצועה לחלב עודף א' וסוכם בשלב זה להעמידה על 4%, יחד עם זאת סוכם כי ועדת התכנון תתכנס במהלך חודש דצמבר ובמידת הצורך תתקבל החלטה על הרחבת הרצועה.
הישיבה בדצמבר תתקיים לאחר שיוכרע ע"י שר החקלאות אופן הקצאת תוספת המכסה.

קבלת חלב גולמי
– קבלת החלב במחלבות נמצאת במגמת עליה בהתאם לעונתיות ואולם יחד עם זאת קיים שימוש מוגבר של חומרי גלם חלביים ולפיכך עדין נרשמת ירידה במלאי חומרי הגלם.

הטלת קנסות מנהליים כתוצאה מביצוע עבירות על הוראות הדין
-במסגרת הסכם העקרונות לעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב בישראל, פרשו יצרנים מייצור חלב. ממידע שהועבר למועצת החלב מיחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות ופיתוח הכפר עולה כי על מספר יצרנים פורשים הוטלו קנסות מנהליים, לאור ביצוע פעולות המהוות עבירות על הוראות הדין.
אי לכך נבקש להדגיש ולחדד כדלהלן:
1. יצרן אשר פרש מייצור חלב והעביר את מכסת החלב שברשותו אינו יצרן חלב, כהגדרתו בחוק תכנון משק חלב, התשע"א-2011 (להלן- החוק). אשר על כן ובהתאם לקבוע בסעיף 8(א) לחוק, אין הוא רשאי לייצר חלב גולמי אלא אם החלב מיועד לצריכה עצמית. יובהר כי חלב לצריכה עצמית הינו חלב שיוצר בידי אדם, בכמות שאינה עולה על 1,000 ליטר בשנה ליחיד או 50,000 ליטר בשנה לאגודה שיתופית, ושנועד לצריכת אותו אדם ובני ביתו או לצריכת חברי האגודה ובני ביתם.
2. הוצאת בעל חיים ממשק, הובלתו והכנסתו למשק הינה בכפוף לקבלת היתר מאת רופא וטרינר ממשלתי ובהתאם לתנאי ההיתר כקבוע בסעיף 2(א) לתקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), תשמ"ב-1982.

אנא הקפידו על קיום הוראות הדין כלשונן על-מנת להימנע מביצוע עבירות מנהליות.

נוהל ניוד מכסות חלב עיזים – טיוטא להערות הציבור – תזכורת, ניתן להעביר עד יום ראשון הבא 8.12.13; לקריאה לחצו כאן 

חג חנוכה שמח


אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,

שלחו לנו מייל לכתובת dafi@milk.org.il ונסיר אתכם מהרשימה

 

office@milk.org.il    י   |    טל: 03-9564750     |   י   www.halavi.org.il