החלב שלנו - 13.10.13

חדשות מועצת החלב      

13.10.2013

 

אומדן ייצור חלב בקר בשנת 2013 - ייצור חלב בקר בשנת 2013 יעמוד על כ- 1.36 מיליארד ליטרים. האומדן מבוסס על מודל ספר העדר ונתונים בפועל של קבלת חלב בחודשים ינואר-ספטמבר (נתוני ספטמבר אינם סופיים). מדובר בגידול של כ-16 מ"ל ליטרים (1.2%) ביחס לאשתקד (1,344 מ"ל). גידול זה הוא למרות הנסיגה של כ-6 מיליון ליטרים (0.9%) שנרשמה במחצית הראשונה של השנה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כלומר במחצית השנייה של 2013 צפוי גידול ביחס לתקופה המקבילה אשתקד של כ-22 מיליון ליטרים (3%). גידול זה נובע הן מהגידול שנרשם במספר החולבות והן מהגידול בתנובה היומית לנחלבת ביחס לאשתקד. לתרשים לחצו כאן 

ענף החלב בשנת 2025 - צוות פנימי של מועצת החלב עוסק בתחזיות ותכנונים לטווח ארוך- לשנת 2025. ענף החלב כענף מרכזי ומתוכנן חייב לעסוק גם באסטרטגיה לטווחים אלו. בצוות עלו הנקודות הבאות:
 * מאפייני הביקוש לחלב ומוצריו והיקפו וגורמים העשויים להגדיל את הביקושים או עלולים לדכא אותם.
 * פוטנציאל הגידול בייצור החלב והגורמים המגבילים את גידול ההיצע.
 * הסביבה העולמית – עלויות ייצור, מחירי תוצרת חלב, מחירי תשומות, כללי הסחר העולמי, הביקוש וההיצע העולמי לחלב ומוצריו ועוד.
 * הסביבה הרגולטיבית, בהקשר זה נבחנה השפעת ביטול המכסות באיחוד האירופי (אפריל 2015), הדיונים על ביטול המכסות באיחוד האירופי ארכו 6 שנים (2001-2006(, לאחר שהתקבלה ההחלטה היא נקבעה ליישום במשך 8 שנים (2007-2014) כלומר מדובר במהלך שנמשך למעלה מ-14 שנים. לאור מרווחי זמן אלו ולאור העובדה כי המסגרת החוקית של ענף החלב הוסדרה ב-2011 (חוק תכנון משק החלב ) הרי שהנחת העבודה שלנו הי כי ב-2025 ענף החלב ימיך יתנהל במסגרת של תכנון מרכזי.
סוכם כי דיונים חשובים אלו יימשכו ויורחבו למעגלים נוספים – מחלבות,יצרנים, ספקי תשומות, משרדי ממשלה וכד' . 


דור ההמשך - נושא דור ההמשך מעסיק אותנו מזה זמן רב.מועצת החלב רואה כיעד אסטרטגי את טיפוח ושימור הדור החדש אשר ימשיך לעסוק ברפתנות ויבחר בענף החלב כמקצוע המועדף עליו וכיעוד תעסוקתי.הנושא נבחן מהיבטים רבים ואף הונחו וסומנו אבני היסוד של היעדים והדרכים לטיפול בסוגיה ,אלא שמכשולים רבים מנעו לפי שעה התקדמות משמעותית, מכיוון שאין בכוונתנו להרפות וכאמור אנו רואים את סוגיית דור ההמשך ,ובמיוחד במגזר המשפחתי,כאחד מהתשתיות שעליהם מונח ענף החלב, הק׍ נו צוותי חשיבה ופעולה משותפים ביחד עם תנועת המושבים על מנת ולמצוא פתרונות לאותם מכשולים שמנעו את הנעת התהליך עד היום.בכוונתנו באיחוד כוחות למצוא את הפתרונות וליישמם מיד בשנים הקרובות על מנת להבטיח את המשכיותו ענף החלב כענף מבטיח וכמקור פרנסה אטרקטיבי לעוסקים בו.

הועדה האירופאית לבדיקת חלב ומוצריו ליצוא - בתאריך 24.11 ועד ל- 5.12 מגיעה לארץ ועדה מטעם מדינות האיחוד האירופאי אשר מטרתה לבדוק את שרשרת יצור החלב ומוצריו המיועדים ליצוא. במסגרת הבדיקה יבוצעו ביקורים ובדיקות ברפתות/דירים, במחלבות, במערכת הובלת החלב, במעבדות לחלב וכן יבוקר תהליך הפיקוח הוטרינרי על משק החלב. מועצת החלב מעמידה את עצמה לטובת השו"ט הוטרינרים בכל הנדרש למימוש והצלחת הביקור. הצלחה זו הנה חשובה והכרחית לענף החלב בארץ וכלל המעורבים בכך חייבים באיחוד הכוחות ליישום מטרה זו.

תרגיל ניהול סיכונים - התרגיל השנתי של מועצת החלב בנושא "ניהול סיכונים" יתקיים השנה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לבריאות הציבור, במסגרת הפקולטה לרפואה. הנושא יהיה בטיחות מזון. התרגיל יתקיים בתחילת ינואר, הודעה מדויקת תתפרסם בקרוב

תזכורת: קורס בטיחות החלב ויסודות פסטור במחלבות משק – אנו מבקשים להזכירכם על פתיחת קורס נוסף בנושא בטיחות החלב ויסודות פסטור במחלבות משק שיתקיים בחודש נובמבר הקרוב. מספר המשתתפים מוגבל, הקדימו להירשם! לפרטים נוספים לחצו כאן

 

אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,

שלחו לנו מייל לכתובת dafi@milk.org.il ונסיר אתכם מהרשימה

 

office@milk.org.il    י   |    טל: 03-9564750     |   י   www.halavi.org.il