החלב שלנו - 25.08.13

חדשות מועצת החלב      

25.8.2013

 

הודעה על עדכון מענק פרישה - נוהל ניוד מסלול א'
בהתאם להחלטת ועדת המעקב ובהתאם לנוהל ניוד מכסות חלב בקר מסלול א' הרינו להודיע על עדכון גובה מענק הפרישה ל - 2.3 אגורות לליטר החל מתאריך 1.11.13
לפרטים נוספים
לחצו כאן

הודעה על עדכון מחיר – נוהל ניוד מסלול ב' (סבב שלישי)
בהתאם לנוהל ניוד מכסות חלב בקר מסלול ב' ומכיוון שלא התבצע ניוד מכסות במחיר הקודם, הרינו להודיע על סבב שלישי במחיר מעודכן של 2.2 ₪ לליטר.
יצרן המעוניין לקבל מנת מכסה במחיר מעודכן יודיע על כך על גבי נספח ג' המעודכן עד לתאריך 9.9.13 בשעה 12:00. לפרטים נוספים
לחצו כאן

מידע מקצועי למגדל
ברצוננו ליידע ולרענן את זיכרונכם במספר נושאים חשובים, לקריאה לחצו בהתאם:
1. בדיקות לפני רכישת פרות מבכירות ועגלות
2. הצרעה הגרמנית
3. הטיפול בבהמה רובצת

 

אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,

שלחו לנו מייל לכתובת dafi@milk.org.il ונסיר אתכם מהרשימה

 

office@milk.org.il    י   |    טל: 03-9564750     |   י   www.halavi.org.il