החלב שלנו - 14.07.13

חדשות מועצת החלב

14.07.2013

 

 

נתוני שווק וייצור בענפי הצאן לחלב - בישיבת שולחנות מגדלי צאן (כבשים ועזים) שהתקיימה ב-7 ליולי התקבלו ההחלטות הבאות:
1. מחיר חלב הכבשים לרבעון יולי-ספטמבר יישאר ללא שינוי בשל ההרעה בתנאי הסחר ולמרות הירידה במחיר חלב בקר, תוקם ועדה בהשתתפות נציגי המגדלים והמחלבות שתגיש הצעה למנגנון עדכון חלב כבשים.
2. מחיר חלב עזים לרבעון יולי-ספטמבר, לא התגבשה הסכמה לגבי עדכון מחיר חלב עזים, מחד בשל ההרעה בתנאי הסחר הונחה המלצה שלא להוריד את מחיר חלב העזים על אף הירידה במחירי חלב בקר, מאידך הייתה הצעה שלא לשנות את יחס המחירים השורר כיום עד אשר תגובש הצעה כוללת ומוסכמת שתתייחס גם לנושא תמחור חלב העזים בהתאם לתכולת הרכיבים. בימים אלה נעשה מאמץ להגיע להסכמות.

נתוני הייצור של חלב צאן לחודשים ינואר- מאי מראים על עליה של – 8% בייצור חלב כבשים ושל 1% בייצור חלב עזים.
נתוני השיווק בשוק המקומי מראים על עליה של 9% בשיווק מוצרים מחלב עזים, בשיווק מוצרים מחלב כבשים נרשמה ירידה בעיקר בקטגוריית הגבינות. יש להתייחס למגמה שנרשמה בחודשים ינואר עד מאי בזהירות וזאת בשל מועדי מופע חג השבועות.

לתרשימים על נתוני ייצור ושיווק בענפי הצאן לחלב לחצו כאן.

נתונים חצי שנתיים של חברת "סטורנקסט" - חלב בקר- מנתוני חברת "סטורנקסט", האוספת מידע על מכר בשוק המבורקד, עולה כי מחצית השנה (ינואר-יוני) לעומת התקופה המקבילה אשתקד, במונחים כמותיים, נרשימה ירידה בנתוני השיווק של מוצרי חלב. הירידה הייתה בעיקר בקטגורית הגבינות הקשות (3%-), בקטגוריות של גבינות רכות ותוצרת ניגרת הירידה הייתה מתונה יותר (פחות מ-2%) ובקטגורית חלב השתייה והמשקאות לא נרשמה כל ירידה א׍ עלייה. בסך בשווה ערך נוזלים הירידה בשיווק, על-פי סטורנקסט, היא של 1.6%-.
רמת הכיסוי של "סטורנקסט" היא חלקית ואינה כוללת את כל שוק החלב ובכלל זה את השוק המוסדי. יחד עם זאת קיים מתאם טוב בין נתוני "סטורנקסט" לנתונים המצרפיים של כל שוק החלב.

תיקון חוק תכנון משק החלב כמתחייב "ממתווה לוקר" - בישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת שהתקיימה ביום חמישי ה-11 ליולי עבר התיקון לחוק תכנון משק החלב. על התיקון לעבור בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ואז ייכנס לתוקף.
מהות התיקון הוא כי בתקופה של "מתווה לוקר" עדכון מחיר המטרה יהיה בהתאם להסכם שנחתם בין הממשלה, התאחדות מגדלי בקר ומועצת החלב.
לאחר שתיקון החוק יעבור בקריאה שנייה ושלישית יעודכנו גם התקנות העוסקות במנגנון לקביעת מחיר המטרה לחלב בקר. כאמור מדובר בהוראת שעה לתקופת המתווה.

 

 

אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,

שלחו לנו מייל לכתובת dafi@milk.org.il ונסיר אתכם מהרשימה

 

office@milk.org.il   י  |    טל: 03-9564750     |  י  www.halavi.org.il