החלב שלנו - 23.06.13

חדשות מועצת החלב

23.06.2013

 

 

מועצת מנהלים ואסיפה שנתית - ביום חמישי האחרון, ה-20 ביוני, התקיימה במועצת החלב האסיפה השנתית וישיבת מועצת המנהלים החודשית.
בתחילת הישיבה ניתן דווח על-ידי ד"ר תניב רופא, יו"ר מועצת החלב, כי בשעה טובה הוקמה וועדת ערר להחלטות וועדת המכסות.
שייקה דרורי, מנכ"ל המועצה, דיווח על ייצור חלב הבקר, הדומה לייצור אשתקד. אנחנו נכנסים לתקופת הקיץ עם כ-6,000 טון אבקת חלב ו-2,300 טון חמאה, שמהווים מלאי אופרטיבי סביר לעונה זו.
לאחר רבעון ראשון חלש יחסית בשיווק ישנה התאוששות יפה, וכיום עומד השיווק על גידול תקופתי של 1%.
רואה חשבון גבאי הציג לאסיפה הכללית את מאזן המועצה לשנת 2012, שאושר על ידי חברי האסיפה. כמו כן, מכיוון שהמועצה היא חל"צ (חברה לתועלת הציבור), אושר גם "הדיווח המילולי", שחייבת המועצה להגיש מדי שנה לרשם ההקדשות.
האסיפה שמעה דו"ח שנתי מיו"ר וועדת הביקורת, אריה פניני, ואישרה גם את הרכב וועדת הביקורת לשנה הבאה.
האסיפה בחרה במשרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן כמשרד שיבצע את הביקורת הכספית לשנת 2014.
זה המקום להודות למשרד קוסט פורר גבאי ושות' על שירות נאמן עבורה במשך 20 השנה האחרונות.

צפויה הורדה במחיר המטרה - עפ"י המנגנון לעדכון מחירי החלב (תקנות תכנון משק החלב, התשע"ב- 2012) ובהתאם לקבוע בחוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011, מחיר המטרה לחלב גולמי צפוי לרדת. ירידה זו היא ללא קשר "למתווה לוקר" אשר הפעימה הראשונה (מתוך 4) של הפחתת מחיר במסגרתו בסך של 1.7 אג' לליטר אמורה לחול באוקטובר בהתאם להחלטת ועדת המעקב ובכפוף לתיקוני חקיקה נדרשים. מחיר המטרה בשער המשק ברבעון 2 (אפריל-יוני) עומד על 224.91 אג' לליטר (מדובר במחיר הגבוה ב- 5% מהמחיר הממוצע ששרר בשנת 2012).
מכיוון שזו ירידה נוספת במחיר המטרה, מועצת החלב בודקת האם ועד כמה הירידה במחיר הגרעינים באה לידי ביטוי במחיר המנה לפרה. עד כה אספנו ממספר מרכזי מזון את מחירי הבלילים ומצאנו כי ברבעון האחרון בהשוואה לרבעון הקודם המחירים אכן ירדו.
אנו ממשיכים בבדיקה זו, על-מנת לבחון האם ירידה זו תואמת את ירידות המחירים המופיעים במדדים המשמשים לחישוב מחיר המטרה, כך שהמציאות בשטח תבוא לידי ביטוי בקביעת מחיר המטרה.

דירי צאן לחלב  - בישיבת עבודה של נציגי מגדלי הצאן ונציגי מועצת החלב, הוסכם על מתווה פעילות מאל"ה בדירי חלב. הודגש הצורך בשיתוף פעולה, בין העוסקים בענף – המגדלים, ארגוני המגדלים, מחלבות, מועצת החלב-מאל"ה, רופאים וטרינריים.
חשוב לקיים קשר רצוף, כולל משוב, עם מאל"ה:
בניטור ומעקב אבחוני בחלב, מכבשים ועזים חריגות.
ניטור מהמיכל הכללי – למיקופלסמה ("אגלקטיה מדבקת") וסטפ אוראוס.
בדיקות לסת"ס (נמצא בבדיקה), ובינתיים בדיקות
CMT.
בדיקה שנתית של תקינות מכונת החליבה.
חיפוש תכשיר, עם התוויה, ל"טיפול יובש" בצאן.
ללמוד מניסיונם של נוקדים, שהגיעו להישגים מרשימים בבריאות העטין וסת"ס.  

הקרן לביטוח נזקי טבע ומנהיגות עסקית צעירה - שני ארגונים אלה חברו יחדיו למען מטרה משותפת - עידוד למצוינות ומנהיגות בקרב בני נוער.
בחודש הבא יתקיים מחנה קיץ ארצי והקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות תשתתף במימון מלגות לילדי חקלאים שיעברו את ראיון הקבלה. לפרטים לחצו כאן 

אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,

שלחו לנו מייל לכתובת dafi@milk.org.il ונסיר אתכם מהרשימה

 

office@milk.org.il   י  |    טל: 03-9564750     |  י  www.halavi.org.il