החלב שלנו - 2.06.13

חדשות מועצת החלב

2.06.2013

 

 

הארכת המועד להודעת סגירת רפת - לאור מספר בקשות שהתקבלו מיצרנים שהחליטו לפרוש מייצור חלב להאריך את המועד לסגירת הרפת וזאת עקב עיכובים טכניים בהליך העברת הפרות בין הרפתות, החליטה ועדת המכסות להאריך את מועד סגירת הרפת ל – 60 יום ממועד קבלת האישור.
בקשות להארכה נוספת יש להפנות למחלקת התכנון במועצת החלב.

מפגשים אזוריים - נציגי מועצת החלב הוזמנו השבוע ויופיעו במפגשים אזוריים:
ביום שני 3 ליוני בקיבוץ אור הנר, ביום רביעי 5 ליוני במפעלי העמק וביום חמישי 6 ליוני במועצה האזורית גולן. במסגרת המפגשים תוצג סקירה בנושאים שוטפים ובנושא "מתווה לוקר".

ועדת מעקב "למתווה לוקר" - הועדה התכנסה לראשונה ביום חמשי האחרון.
חברי הועדה – ד"ר תניב רופא - משרד החקלאות, אלון מסר ושירלי אביבי – משרד האוצר, מאיר צור – נציג המ"ב, שייקה דרורי – מועצת החלב.
הועדה קיבלה דו"ח על תהליך "מתווה לוקר" מהמועצה וממשרד החקלאות ודנה במספר נושאים ובמכתבו של מאיר צור.

תרגיל "עורף איתן" - התרגיל שהתקיים בשבוע שעבר בחן את תפקוד הגופים השונים בשעת חירום. במסגרת זו השתתפה גם מועצת החלב בתרחישים השונים, במטרה לתת מענה לבעיות שונות העלולות להתעורר בזמן מלחמה. תורגלו מצבים שונים של פגיעות במחלובים, אי-אספקת מים, נפילות טילים וכדומה.
בתחקיר מנכ"ל משרד החקלאות, מר רמי כהן, שנערך בסיום התרגיל, נוכחנו שוב כי הבעיה הקריטית ביותר, לה איננו ערוכים עם מענה מתאים, היא בעיית המים ברפתות ובדירים. החשש הוא כי תקלה בתחום זה, הן במלחמה, הן ברעידת אדמה, והן בכל בעיה אחרת, משאירה אותנו ללא מענה מתאים. צוות המועצה פועל, בתיאום עם משרד החקלאות, למצוא מענים מתאימים. יחד עם זאת, ברצוננו להעיר שוב ולהביא לתשומת לב מקבלי ההחלטות ברפתות את חשיבות הנושא.

הזמנה למפגש יצרנים - מועצת החלב מזמינה את ציבור יצרני החלב להשתתף במפגש בנושא "מתווה לוקר" שיתקיים ב-12/6 במסגרת כנס משוב. הכניסה ללא תשלום, לחצו והרשמו כעת


אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,

שלחו לנו מייל לכתובת dafi@milk.org.il ונסיר אתכם מהרשימה

 

office@milk.org.il   י  |    טל: 03-9564750     |  י  www.halavi.org.il