החלב שלנו - 29.01.13

חדשות מועצת החלב

29.01.2013

 


יעוץ וחונכות עיסקית 
- לאור הסכם העקרונות לעניין מתווה רב-שנתי לייעול ענף הבקר

לחלב, תפעיל מועצת החלב בשנים 2015-2013 מערך יעוץ וחונכות עיסקית לרפתות חלב.

לפניכם המידע והמסמכים הדרושים לקבל ליווי וסיוע כלכלי בנושא, בהצלחה !

לקריאה לחצו כאן


עדכון מדיניות תשלום לחלב עודף - 
עדכון מדיניות התשלום לחלב עודף - הרחבת הרצועה

לחלב עודף א' ל-7%. לקריאה לחצו כאן 


 

 

אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,

שלחו לנו מייל לכתובת arad@migvan.co.il ונסיר אתכם מהרשימה


 

office@milk.org.il   י  |    טל: 03-9564750 |  י  www.halavi.org.il