החלב שלנו - 09.12.12

חדשות מועצת החלב

09.12.2012

 

צו המכס לשנת 2013
היום (9.12.2012) בשעה 12:30 פורסם צו תעריף המכס הכולל את הפחתות המכס על מוצרי חלב במסגרת "מתווה לוקר". 
הקטר יצא מהתחנה..... פרטים - בקישור הזה

ועדה לניהול ענף הצאן
במועצת החלב החלה לפעול ועדה לניהול ענפי הצאן (כבשים ועזים).
תפקידי הועדה:
1. תכנון ייצור חלב צאן 
2. הסדרת הספקת חלב צאן לכלל המחלבות במשך כל השנה.
3. ניהול החלב עודף (חלב המיוצר מעבר למכסה).
4. קביעת נוהלים ואמות מידה לשיווק חלב בשווקים הלא מתוכננים, ובכלל זה אישורי יצוא,  הקצאות חלב ליצוא והעברת ההחזרים בגין יצוא.
5. הגדרות המלאים התפעוליים הנדרשים, והתערבות במצבים בהם המלאים גבוהים או  נמוכים מהנדרש.
6. ייעוץ לועדת המכסות והנהלת המועצה בנושאים הקשורים לחלב צאן.
7. נושאים נוספים כגון מחקרים ופעולות הדרכה, טיפוח ההון האנושי, קידום מכירות,  תקנון איכות חלב וכו'.

הועדה תפעל בשיתוף פעולה עם ארגוני המגדלים, המחלבות ומשרד החקלאות.
את הועדה ירכז כלכלן המועצה לירון תמיר. חברי הועדה הם: שייקה דרורי, דורית אשכנזי, אפרי רייקין וקלאודיו פסקין.
הועדה תתכנס מדי שבועיים כאשר מדי פעם ישתתפו בישיבותיה נציגי ארגוני המגדלים ומנהלת המחלקה לצאן במשרד החקלאות, דורית כבביה.

החזר כספי עבור חלב עודף בשנת 2011
הוחלט להחזיר ליצרני חלב כבשים את הסכומים הבאים: 2.57 א"ג לליטר חלב מיוצר, 9.28 א"ג לליטר חלב עודף.

אמות מידה לחלוקת מכסות חלב כבשים ועזים לשנת 2013
פורסמו לתגובת הציבור אמות המידה בנושא חלוקת תוספות מכסה בענף הכבשים והעיזים לחצו כאן

עליית מחירים 
מוצרים מפוקחים: למרבית הפליאה, ובניגוד לנוהל המקובל, עד לרגע זה לא אושרה עלית המחירים של המוצרים המפוקחים. למחלבות שמייצרות מוצרים אלה, נגרם מדי יום נזק כספי עצום. אנו קוראים למקבלי ההחלטות לפעול בהתאם למקובל ולזרז האישורים הנדרשים כדי להתאים את רמת מחירי המוצרים בפיקוח למחיר החלב הגולמי.


רווחת בע"ח
מועצת החלב פירסמה לפני כשבועיים חוברת ופוסטר בנושא רווחת בעלי חיים, ניתן לקרוא אותם בקישור הזה. נא עיברו עם כל עובדי הרפתות והדירים על הכתוב בחוברת, שנכתבה בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות, השירותים הווטרינריים, בית הספר לווטרינריה ומועצת החלב.

אנו סבורים, כי כל עוד ניזון האדם מבעלי חיים, גם אם בסוף התהליך יגיעו אלה  אל בית המטבחיים, כל עוד הם באחריותו, חובתו המוסרית היא לדאוג לרווחתם ולעשות הכל כדי למנוע פגיעה בהם. יישום דרכי הפעולה המפורטות בחוברת ובפוסטר ימנעו סבל מיותר.אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,
שלחו לנו מייל לכתובת arad@migvan.co.il ונסיר אתכם מהרשימה

 


 

office@milk.org.il   י  |    טל: 03-9564750 |  י  www.halavi.org.il