החלב שלנו -21.10.2012

חדשות מועצת החלב

21.10.2012


חברי לענף החלב,


לפני כניסת השבת הצליח משרד ראש הממשלה להשיג הסכמות עם משרדי החקלאות והאוצר, ההתאחדות והמועצה לקבלת מה שמכונה ״מתווה לוקר״.
ההסכם הושג לאחר משא ומתן שנמשך כמה חודשים. מטרתו-להוזיל את עלות ייצור החלב על ידי התייעלות משק החלב, כך שבסופו של דבר ירדו מחירי מוצרי החלב הסופיים לצרכן.
אף צד לא השיג במשא ומתן את מלוא דרישותיו, אך ההסכם ממצע את מכלול האינטרסים של כל הצדדים - הרפתנים, המחלבות והצרכנים. לכל צד יש הישגים. לחקלאים נרשמו כמה הישגים והחשוב ביותר הוא המשך התכנון בענף וחזרה לודאות.
המתווה מאפשר לרפתנים המעוניינים בכך, ורק לרפתנים שזה אמנם רצונם, לפרוש בכבוד ולקבל פיצוי על מכסתם, או לחילופין להגדיל את מכסתם, בעזרת מענקים ממשלתיים בגובה 200 מליון ש״ח במשך 4 שנים.
התמיכה ‏הממשלתית ‏תתבטא ‏בתשלום ‏של ‏מענק ‏ליצרן ‏הפורש, מענק ‏שיפחת ‏בהדרגה בכל שנה. היצרן הרוכש ישלם 20 אגורות לליטר בלבד.

פתיחת הייבוא - האוצר יבטל את השימוע ואת צווי היבוא שנחתמו השנה, היבוא שיתווסף רובו יהיה בגבינות רכות, חלב, שמנת ויוגורטים. יבוא הגבינות הקשות יקטן בהשוואה לצווי היבוא שנחתמו והיבוא של חומרי גלם, אבקת חלב וחמאה תעשייתית לא יגדל במשך 6 שנים. פרטי הייבוא יפורסמו כחלק בלתי נפרד מההסכם.

מחיר המטרה - ירד ב-6.8 אג' למשך 4 שנים, כלומר הורדה של 1.7 אג' בשנה, בנוסף תמשך ההורדה השנתית של 2% התייעלות. עד שנת 2016 יוקפא מנגנון עדכון מחיר המטרה לפי סקר הרפתות שמתקיים עתה פעם בשנתיים.
תקציב מועצת החלב יורד בחצי אגורה על פני 3 שנים.
משרד החקלאות יתגבר מתקציב נוסף את מערך ההדרכה לענף הרפת, לטובת הענף כולו.
נוהל מפורט ליישום ההחלטה יפורסם בזמן הקרוב.
ההסכם כולו יתפרסם לאחר אישור הממשלה שתתכנס היום יום א׳. כניסתו של המתווה לתוקף מותנית באישור מוסדות התאחדות מגדלי בקר שהנהלתה תתכנס ביום ג׳ הקרוב ובאישור מועצת המנהלים של מועצת החלב, שתתכנס ביום חמישי הקרוב.
אני מקווה שמוסדות הארגונים יעשו חשבון נפש נוקב ויפנימו, שבמצב העניינים שנוצר הסכם זה, על אף המחיר שעלינו לשלם, הוא הדרך היחידה בה אנו יכולים להגן על משק החלב מפני גזירות (דו"ח קדמי, פתיחת היבוא בצורה מסיבית וכדומה) ואף לגרום לכך כי בעוד כמה שנים יהיה לנו ענף חזק ויעיל יותר.

עדכון מחירי המוצרים המפוקחים - ביום שישי, ה- 19 באוקטובר, במסגרת המשא ומתן על "מתווה לוקר" התקיימה פגישה במשרד האוצר, בהשתתפות יובל שטיניץ שר האוצר, אורית נוקד שרת החקלאות, תניב רופא- יו״ר מועצת החלב ומ״מ מנהל התכנון במשרד החקלאות, אורי צוק בר - סמנכ״ל אסטרטגיה והמפקח על המחירים במשרד החקלאות, שייקה דרורי ויעקב בכר. שייקה דרורי הסביר לנוכחים את הנזקים הגדולים שנגרמים למחלבות בכל יום בו נדחית העלאת מחיר המוצרים המפוקחים המתחייבת ואת הנזק לענף החלב מכך שלמגדלים המחיר התעדכן ולמחלבות עדיין לא. אורי צוק בר הסביר לנוכחים את הצד המקצועי ואת נוהל העדכון. הוא ציין כי איחור בעדכון המחירים יגרום לעדכון לגדול בכחצי אחוז בכל חודש. דווח כי וועדת המחירים צריכה להתכנס בשבוע הקרוב, ובכוונתה להוציא שימוע לנהלים שלה. תוך שלושה שבועות יסתיים הליך זה והמלצות הוועדה יוגשו לשרים. הפגישה הסתיימה בכך שהשרים שמעו והבינו את מצוקת המחלבות והענף ולאחר שיקבלו מהוועדה את המלצותיה יקדמו את עדכון המחירים.

הליך ניוד (מכרזה) - המכרזה עליה הודיעה מועצת החלב מוקפאת בינתיים. במידה ואמנם יאושר ההסכם על ידי הממשלה, התאחדות מגדלי בקר (ביום שלישי) ומועצת החלב (ביום חמישי) היא תבוטל. במידה ולא, נעדכן לגבי מועד חדש לקיום ההליך.
אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,
שלחו לנו מייל לכתובת arad@migvan.co.il ונסיר אתכם מהרשימה

 


 

office@milk.org.il   י  |    טל: 03-9564750 |  י  www.halavi.org.il