החלב שלנו -24.09.12

חדשות מועצת החלב

24.09.2012

 

מועצת החלב, ההנהלה והעובדים,

מאחלים לכל אנשי ענף החלב גמר חתימה טובה.

 

היערכות לחגי תשרי - תקופת החגים כאמור מקשה מאד על האפשרות לקליטת החלב ועיבודו במחלבה. לאחר שעברנו, תוך מאמצים רבים, את משוכת ראש השנה, אנו ממשיכים בתכנון קפדני ומדויק ובעיקר בתאום ושיתוף פעולה, להתמודד עם החגים הבאים עלינו לטובה מתוך מאמץ לאפשר את עיבוד כל כמות החלב שתיוצר בתקופה זו.

 

הליך ניוד מכסות חלב בקר- הליך ניוד מס' 6 יוצא לדרך. הצעות של יצרנים שמבקשים לפרוש מייצור חלב ולמכור את מכסתם והצעות של יצרנים שמבקשים לרכוש מכסת חלב יוגשו במשרדי מועצת החלב עד ליום 25 לאוקטובר 2012, בשעה 13:00.  לפרטים לחץ כאן

 

תא תכנון בקר, כבשים ועיזים - ב-19 לחודש התכנסו תאי תכנון חלב (בקר, כבשים ועזים) לישיבה במשרד החקלאות על מנת ולגבש המלצה לשרת החקלאות לגבי המכסה הארצית של חלב בשנת  2013. בתאי התכנון חברים נציגי המגדלים, המחלבות, משרד החקלאות ומועצת החלב. להלן ההמלצות שגובשו בישיבה:
ענף העזים: לאור הגידול הנמשך בביקושים לחלב עזים המלצת תא התכנון לחלב עזים היא כי יש להגדיל את המכסה ליצרנים פעילים ב-2 מיליון ליטרים (גידול של כ-16%).
ענף הכבשים: לאור התייצבות הביקושים בשוק המקומי והגידול בביקושים בשווקי היצוא המלצת תא התכנון לחלב כבשים, להגדיל את המכסה הארצית בחצי מיליון ליטרים (גידול של כ-6%).
ענף הבקר: בישיבת תא תכנון חלב בקר לא התגבשה המלצה חד משמעית, הייתה הסכמה כי הביקוש השנתי לחלב גולמי בשוק המתוכנן דומה להיקף המכסה המחולקת בשנת 2012. חלק מחברי תא התכנון הציעו כי בשלב זה לא תוגדל המכסה הארצית, מספר חברים בתא התכנון הציעו להגדיל את המכסה בכ-20 מיליון ליטרים (1.5%)  כדי לתת ביטוי לגידול החזוי בתצרוכת של חלב ומוצריו. הפערים בין העמדות אינם מהותיים וסוכם כי שתי החלופות יוצגו לשרת החקלאות להכרעתה.

לאחר ששרת החקלאות תקבל את החלטתה לגבי היקף המכסות, תגבש ועדת המכסות את אמות המידה לתוספת מכסות פרטנית ויחל תהליך הקצאת תוספת המכסות ליצרנים.
כמו כן, ועדת תכנון וייצור חלב בקר ושולחנות הצאן יגבשו את מדיניות התשלום לחלב מתוכנן ועודף לשנת 2013, המדיניות תובא לאישור מועצת המנהלים ותפורסם.
עפ"י המסתמן נכון לתקופה זו, נראה כי מדיניות התשלום לחלב מתוכנן ועודף, בשלוש השלוחות (בקר, כבשים, ועזים) תהייה דומה לזו הנהוגה השנה.

 

צעדת ירושלים - חוה"מ סוכות, 4 באוקטובר- מצעד מרהיב וחגיגי ברחובות ירושלים שכולו בסימן - "בשבילי רק חלב ישראלי", לפרטים לחצו כאן

 

פעילות משרדי מועצת החלב בסוכות - לרגל חופשת חג סוכות משרדי מועצת החלב ביהוד יהיו סגורים בין התאריכים 8/10-30/9.

מעבדת החלב בקיסריה תפעל בתאריכים הבאים בין השעות 12:00-07:00:  30/9, 2/10

5/10, 7/10. במקרים דחופים ניתן לפנות לד"ר שמוליק פרידמן 050-2851371.
אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,
שלחו לנו מייל לכתובת arad@migvan.co.il ונסיר אתכם מהרשימה

 


 

office@milk.org.il   י  |    טל: 03-9564750 |  י  www.halavi.org.il