החלב שלנו - 17.01.13

חדשות מועצת החלב

17.01.2013

 

אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לבקר לשנת 2013 - על אף שלדעתנו היה מקום לחלק את תוספות המכסה כפי שהיה נהוג בעבר. לאחר חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, החליטה שרת החקלאות ופיתוח הכפר להגדיל את היקף המכסה הארצית הכוללת של חלב בקר בשנת 2013, ב - 20 מיליון ליטר לעומת המכסה הארצית בשנת 2012, ובהתאם להחלטת הממשלה מספר 5177 מיום 21/10/12 המאשרת את הסכם העקרונות לעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב - להלן אמות המידה לחלוקת תוספת המ כסה, לקריאה לחצו כאן

נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לשנים 2016-2013  טיוטא להערות הציבור.
בהתאם להסכם העקרונות לעניין מתווה רב שנתי לייעול ענף הבקר לחלב ("מתווה לוקר") והחלטת הממשלה מס' 5177 מיום 21/10/12, מצורף בזאת נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי להערות הציבור – לקריאה לחצו כאן

 

אם אינכם מעוניינים לקבל מיילים נוספים בנושא זה,

שלחו לנו מייל לכתובת arad@migvan.co.il ונסיר אתכם מהרשימה

 


 

office@milk.org.il   י  |    טל: 03-9564750 |  י  www.halavi.org.il