קול קורא ליצרנים חדשים 2017
קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף החלב לשנת 2017 

הועדה לקביעת מכסות לייצור חלב בקר, כבשים ועיזים מפרסמת "קול קורא" להכרה ביצרני חלב חדשים.

בקשות לקבלת מכסת חלב בקר לשנת 2017 

לפנייה המלאה (בעברית) לחץ כאן     للتوجه باللغة العربية –اضغط هنا

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בקר – נספח א' –  לחץ כאן  

למתווה להקמת רפת – נספח ב' (בעברית) – לחץ כאן  

 للخطوط العريضة حول انشاء مزرعة البان-نموذج ب-باللغة العربية 

בקשות לקבלת מכסת חלב כבשים לשנת 2017 


לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב כבשים – נספח א' –  לחץ כאן  

למתווה להקמת דיר – נספח ב' (בעברית) – לחץ כאן 

 للخطوط العريضة حول انشاء مزرعة البان-نموذج ب-باللغة العربية 

בקשות לקבלת מכסת חלב עיזים לשנת 2017 


לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב עיזים – נספח א' –  לחץ כאן  

למתווה להקמת דיר – נספח ב' (בעברית) – לחץ כאןלהבהרה לעניין בקשות המוגשות במסגרת קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר לחלב לשנת 2017 לחץ כאן


טופס בקשה יש להגיש עד לתאריך 11.6.17בקשות שיתקבלו במשרדנו, מכל סיבה שהיא, לאחר מועד זה, לא יטופלו.

ביום 22/5/2017 בשעה: 10:30 תקיים ועדת המכסות מפגש הסברבמפגש זה, תינתן סקירה על ענף החלב, הליך הכרה ביצרנים חדשים ומענה לשאלות.
יש להגיע למפגש עם תעודה מזהה. 

המעוניינים להשתתף במפגש, מתבקשים להירשם במשרדי מועצת החלב בדוא"ל: office@milk.org.il       

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4, ת"ד 97, יהוד 5610002
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט