נוהל ניוד מסלול ב' 

נוהל ניוד מסלול ב' !

 

לפניכם הנוהל המפרט את אופן העברת המכסה מיצרנים שמכסתם היא 700,000 ליטר ומעלה
 

או מיצרנים המייצרים את מכסתם במסגרת שותפות.

שימו לב למועדי הגשת המסמכים לפי הנוהל.

 

בכל שאלה ניתן לפנות למחלקת תכנון בטלפון 03-9564756

לנוהל ניוד מסלול ב' - הליך מספר 2 - עדכון מה-9.12.13 לחצו כאן

 

לנוהל ניוד מסלול ב' - הליך מספר 2 מה-14.11.13 לחצו כאן

 

לפניכם הנספחים של הליך מספר 2 :

 

לנספח א' - הודעה על פרישה מייצור חלב לחצו כאן

לנספח ב' - בקשה לקבלת מכסת חלב משותף לחצו כאן

לנספח ג' - בקשה לקבלת מכסת חלב לחצו כאן 
 

לנוהל ניוד מסלול ב' - הליך מספר 1 מה-26.6.13 לחצו כאן מבוטל

 

להודעה על עדכון מחיר מה-15.9.13 לחצו כאן

 

להודעה על עדכון מחיר מה-25.8.13 לחצו כאן


להודעה על עדכון מחיר מה-5.8.13 לחצו כאן

 

 

 

 

      

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט