מחירים מירביים לחלב ומוצריו - צו - 1.1.2014

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים - מחירים מירביים לחלב ומוצריו


לצו המעודכן שתחילתו ב - 1.1.2014 לחצו כאן

להודעת דוברות משרד החקלאות לעניין הצו לחצו כאן

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט