הפחתת מחירי חלב
מחיר מוצרי החלב המפוקחים יופחתו בממוצע ב - 4.62%

בעקבות ירידת מחיר החלב הגולמי (מחיר המטרה) בשיעור של 6.48%, ובעקבות המלצת ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר, חתמו שר החקלאות ופיתוח

הכפר ושר האוצר על צו פיקוח על מחירי מוצרי החלב, להפחתת המחירים לצרכן של מוצרי החלב שבפיקוח בשיעור ממוצע של 4.62%.
 

למחירים החדשים של מוצרי החלב בפיקוח לחץ כאן

לצו מחירי החלב מה-8.7.15 לחץ כאן

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט