הודעת משרד החקלאות על מחיר לליטר חלב לרבעון יולי-ספטמבר 2014