מחירי רבעון אפריל -יוני 2017

מחירי רבעון אפריל - יוני 2017

להודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב לחץ כאן

לפרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקר לחץ כאן

לעדכון מחיר חומרי גלם ותעריפי הויסות בענף החלב  לחץ כאן

למכתב מועצת החלב  לחץ כאן

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4, ת"ד 97, יהוד 5610002
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט