הוזלת מחירי החלב שבפיקוח
הוזלת מחירי החלב שבפיקוח

שר האוצר משה כחלון ושר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל, אימצו את המלצת וועדת המחירים וחתמו על צו פיקוח לעדכון מחירי מוצרי החלב והביצים שבפיקוח.
הצו מגלם הוזלה של מחירי מוצרי החלב שבפיקוח בשיעור ממוצע של 3.02%.
הוזלה זו מתווספת להוזלות הקודמות: ביולי 2015 הוזלו מחירי החלב שבפיקוח ב-4.62% ובינואר 2014 ב-1.5%, כמו כן באוקטובר 2015 הופחת המע"מ ל-17%. סך ירידת מוצרי החלב שפיקוח מתחילת 2014 עומד על 9.7% ומתחילת 2015 ההוזלה היא של 8.3% מהם כ-0.8% בגלל הפחתת שיעורי המע"מ.
הוזלת מוצרי החלב התאפשרה בעיקר בגלל ירידת מחיר המטרה לחלב גולמי המשולם לרפתנים, מסוף 2014 ועד לרבעון הראשון של 2016 ירדו מחירי החלב הגולמי ב-14%.

לצו המחירים המירביים למוצרי חלב שתחילתו ב-11.2.16 לחץ כאן


לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט