תקן חלב פרה גולמי (ת``י 55) - פברואר 2001
מכתב שנשלח ליצרנים על ידי מנכ"ל מועצת החלב
ב - 4.2.2001 פורסם ברשומות תקן חלב פרה גולמי (ת`י 55), תקן זה בא במקום התקן הקודם שפורסם ב – 1983.
התקן הוכן ע`י ועדה טכנית 503 - חלב ומוצריו היושבת דרך קבע במכון התקנים. בועדה זו ישנו ייצוג למועצת החלב וחברים בה גורמים נוספים המיצגים את איגודי הצרכנים ומשרדי הממשלה.
עפ`י החוק, תקן רשמי נכנס לתוקפו, 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות ולכן על היצרנים והמחלבות להערך לקראת כניסתו של התקן לתוקף.
מצאתי לנכון לפרסם סעיפים מרכזיים בתקן החדש שידיעתם חשובה מאוד לכל היצרנים והמחלבות:
להלן הסעיפים:
2.2 טמפרטורת החלב הגולמי:
טמפרטורת החלב הגולמי בהגיעו למחלבה לא תהיה גבוהה מ - 7 מעלות צלזיוס, למעט חלב המגיע למחלבה במכל נפרד או בתא נפרד, שהטמפרטורה שלו אינה גבוהה מ - 10 מעלות צלזיוס וחומציותו אינה גבוהה מ - 6.4 מעלות סוקסלט - הנקל (SH).

2.4 ספירה כללית של חיידקים בצלחת פטרי:
הספירה הכללית של החיידקים בצלחת פטרי עבור חלב של יצרן אחד לא תהיה גדולה מ - 250,000 חיידקים ל - 1 מ`ל חלב.

2.9 חומציות:
החומציות לא תהיה גבוהה מ - 6.8 מעלות סוקסלט - הנקל (SH), למעט בחלב גולמי המיועד לחלב שתייה, שחומציותו לא תהיה גבוהה מ - 6.2 מעלות סוקסלט - הנקל.

2.10 חומרים מעכבים: חומרים אנטיביוטיים, חומרים כימותרפויטיים וחומרים אחרים:
הרמה הכוללת של החומרים המעכבים לא תהיה גבוהה מהערך השקול ל - 0.008 יחידות בין - לאומיות של פניצילין ל - 1 מ`ל חלב.

2.11 תאים סומטיים:

2.11.1 ספירת התאים הסומטיים בחלב של יצרן אחד לא תהיה גדולה מ – 900,000 תאים סומטיים ב – 1 מ`ל חלב.

2.11.2 החל מיום 1.1.2000, ספירת התאים הסומטיים בחלב של יצרן אחד לא תהיה גדולה מ – 750,000 תאים סומטיים ב – 1 מ`ל חלב.

2.11.3 בכל תחילת שנה אזרחית לאחר שנת 2000, עד שנת 2003 ועד בכלל, תעודכן הדרישה לרמה מרבית של תאים סומטיים ב – 1 מ`ל חלב של יצרן אחד באופן שהערך החדש יהיה קטן ב – 50,000 מן הערך הקודם לו (הערך הסופי ב – 1.1.2003 יהיה 600,000).

2.11.4 ערך הספירה המרבית של תאים סומטיים הוא ממוצע חשבוני של 6 בדיקות אקראיות במהלך שלושת החודשים האחרונים, כאשר בכל חודש נערכות 2 בדיקות.
משמעויות סעיפים אלה:
חלב פרה גולמי המגיע למחלבה צריך להיות עם ערכי בדיקה הנמוכים מ:

1. 250,000 חיידקים ל – 1 מ`ל חלב. (ממוצע של 3 בדיקות אקראיות בחודש).

2. 6.8 מעלות סוקסלט הנקל (SH) - חומציות החלב.

3. 0.008 יחידות בין לאומיות של פנצילין ל – 1 מ`ל חלב.

4. 700,000 תאים סומטיים ב – 1 מ`ל חלב. (ממוצע חשבוני של 6 בדיקות במהלך שלושת החודשים האחרונים). בפועל היום כל משלוח זוכה לבדיקה ולכן הממוצע הוא של כל הבדיקות שנעשו בשלושת החודשים האחרונים.
מנתונים שברשות המועצה עולה כי מירב היצרנים עומדים כבר היום בדרישות התקן ומייצרים חלב גולמי הגבוה באיכותו מדרישות הסף. אני מאחל לכל היצרנים כי ימשיכו במאמץ לשיפור היצור האיכותי של החלב הגולמי בישראל.
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט