תוצאות הליך ניוד מס' 5 - מעודכן     לאחר ביצוע בדיקה וחישוב מחדש להלן תוצאות הליך ניוד מס' 5

 

     מחיר שיווי משקל - 2.33 ₪ לליטר (לא כולל מע"מ)

     מנה לרוכשים באזור רגיל - 39,737 ליטר

     מנה לרוכשים באזור עדיפות לאומית - 47,684 ליטר

     מס' רוכשים שהשתתפו בהליך - 146 יצרנים

     מס' פורשים שהשתתפו בהליך - 14 יצרנים

     כמות החלב שתועבר בהליך - 6,485,040 ליטר

 

     הודעה חדשה תשלח בימים הקרובים לכל המשתתפים

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט