תוצאות סופיות הליך ניוד מס' 4תוצאות סופיות הליך ניוד מס' 4
 
מחיר שיווי משקל - 2.39 ₪ לליטר (לא כולל מע"מ)
מנה לרוכשים באזור רגיל - 37,199 ליטר
מנה לרוכשים באזור עדיפות לאומית - 46,499 ליטר
מס' רוכשים שהשתתפו בהליך - 65 יצרנים
מס' פורשים שהשתתפו בהליך  - 6 יצרנים
כמות החלב שתועבר בהליך - 2,882,927 ליטר
 
בימים הקרובים ישלחו מכתבים לכל המשתתפים לגבי המשך התהליך.
לידיעתכם - בכוונתינו לקיים הליך ניוד מכסות נוסף בינואר הקרוב
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט