"הליך ניוד המכסות" - מספר 2 - תוצאות"הליך ניוד המכסות" - מספר 2 - תוצאות
 

מחיר שיווי משקל  - 2.5 ש"ח לליטר


מנה לרוכשים באזור רגיל - 28,540 ליטרים


מנה לרוכשים באזור עדיפות לאומית א' - 35,675 ליטרים


מספר רוכשים שהשתתפו בהליך - 122


מספר פורשים שהשתתפו בהליך- 10


כמות החלב שתועבר בהליך - 3,534,184 ליטרים

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט