אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008

15/10/07

 

שר  החקלאות קבע בצו כי היקף הייצור בשנת 2008 יהיה 1,226 מליון ליטר חלב בקר  דהיינו תוספת של 56 מליון ליטר מעל המכסה שנקבעה לשנת 2007 לפי הפרוט הבא:

 

מגזר שיתופי:

  1. לכל יצרן תנתן תוספת מכסה בכמות זהה לכמות המכסה שנגרעה ממכסתו בשנים 2003, 2006.
  2. יצרן חלב שמכסתו תהא נמוכה מ- 2,500,000 ליטר לאחר התוספת שפורטה לעיל יקבל בנוסף תוספת מכסה שתשלים את מכסתו הכוללת ל- 2,500,000 ליטר.

 

 

מגזר משפחתי:

  1. לכל יצרן תנתן תוספת מכסה בכמות זהה לכמות המכסה שנגרעה ממכסתו בשנים 2003, 2006.
  2. יצרן חלב שמכסתו תהא נמוכה מ- 350,000 ליטר לאחר התוספת שפורטה לעיל יקבל בנוסף תוספת מכסה שתשלים את מכסתו הכוללת ל- 350,000 ליטר.

 

 

בתי ספר חקלאים:

לכל יצרן תנתן תוספת מכסה בכמות זהה לכמות המכסה שנגרעה ממכסתו בשנים  2003 , 2006 .

 

בכבוד רב,

 

שייקה דרורי

המנהל עפ"י צו הפקוח

על מצרכים ושרותים

(יצור חלב) תשכ"ז - 1967

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט