מדיניות תשלום חלב בקר עודף 2014 – עדכון

בגמר חשבון חלב עודף 2014 נרשם גירעון בקופת חלב עודף, כמו כן, המקדמה לחלב עודף ב' חורף הייתה גבוהה יותר מהפדיון השולי.
על פי מדיניות התשלום במקרה כזה יש לבצע גביה נוספת בגין חלב עודף ב' חורף.
בישיבת מועצת המנהלים מיום 21.5.15 הוחלט ליישם את מדיניות התשלום לשנת 2014.
יחד עם זאת, החליטה מועצת החלב להקטין את הגביה בסכום של מליון ש"ח שימומן מקרנות המועצה.
אשר על כן, מכל ליטר חלב עודף ב' (מעל 4%) שיוצר בחודשי החורף וכד לחריגה של 7.5% - ייגבה סכום של 0.4 ש"ח לליטר.
על כל ליטר חריגה מעל 7.5% בחודשי החורף ייגבו 0.1 ש"ח נוספים.
הגביה תבוצע בתשלומים ע"י המחלבות.לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט