: מדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף לשנת 2008מדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף לשנת 2008
לכבוד
יצרן חלב בקר
שלום רב,


הנדון: מדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף לשנת 2008

(החלטת מועצת המנהלים מה-3 לספטמבר 2007)


1. ההתפלגות החודשית של המכסה מפורטת בנספח.
2. הגדרת עונות:
2.1. חורף: ינואר - מאי, נובמבר ודצמבר 2008 - 7 חודשים.
2.2. קיץ: יוני - אוקטובר 2008 - 5 חודשים.
3. המקדמה עבור חלב עודף שייוצר בחודשי החורף (כאמור בסעיף 2) תהיה 90% ממחיר המטרה.
4. המקדמה לחלב עודף שייוצר בחודשי הקיץ (כאמור בסעיף 2) תהיה 90% ממחיר המטרה .
5. חשבון חלב עודף הוא חשבון שנתי מתגלגל מחודש לחודש – הכמות שתיוצר בכל חודש מתווספת לכמות שתיווצר בחודש שלפניו וכך הלאה עד לתום שנת המכסות.
6. בתום שנת המכסות יערך גמר חשבון ענפי- כלל מחלבתי של החלב העודף.
6.1. במידה והפדיון הממוצע בפועל של החלב העודף בשווקים השונים יהיה גבוה מהמקדמה הממוצעת הרי שיצרני החלב העודף יקבלו תוספת תשלום בהתאם.
6.2. במידה והפדיון הממוצע פועל יהיה נמוך מהמקדמה הממוצעת הרי שהחוסר בקופת חחלב עודף ימומן מועצת החלב
7. המלאים של אבקת החלב והחמאה בסוף השנה יחשבו כמלאים אופרטיבים שעוברים לשנה שלאחריה.
8. ביצוע החלטות: מובהר בזאת כי ההוראות דלעיל מהוות מדיניות לענף החלב כולו. האחריות לביצוע מוטלת על המחלבות והיצרנים ע"פ ההסכמים שביניהם.


בברכת שנה טובה
שייקה דרורי
מנכ"ל


העתק:
מחלבות קולטות
משרד החקלאות
התאחדות מגדלי בקר לחלב בישראל

נספח - התפלגות חודשית של המכסות בשנת 2008

 

התפלגות ארצית

התפלגות העמקים:

כנרות, הירדן ובית-שאן

 

התפלגות חודשית באחוזים

התפלגות מצטברת באחוזים

התפלגות חודשית באחוזים

התפלגות מצטברת באחוזים

ינואר

8.46

8.46

9.75

9.75

פברואר

7.73

16.19

9.23

18.98

מרץ

8.87

25.06

10.38

29.36

אפריל

8.68

33.74

9.63

38.99

מאי

9.07

42.81

9.27

48.26

יוני

8.48

51.29

8.34

56.60

יולי

8.37

59.66

7.82

64.42

אוגוסט

8.03

67.69

6.35

70.77

ספטמבר

7.66

75.35

5.38

76.15

אוקטובר

8.05

83.40

6.47

82.62

נובמבר

8.00

91.40

7.86

90.48

דצמבר

8.60

100.00

9.52

100.00

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט