כ"א אלול, תשס"ז
4 ספטמבר, 2007
5-555-07


לכבוד
יצרן החלב
שלום רב,


הנדון: הערכות לקראת ראש השנה – תשס"ח


מהנתונים שנמצאים בידינו עולה כי כנראה לא יהיה צורך בשפיכת חלב במהלך החג ובימים שלאחריו.
יחד עם זאת אנו נערכים לאפשרות שבכל זאת נאלץ לשפוך חלב ולפיכך להלן מספר הנחיות:
1. שפיכת חלב תתבצע אך ורק באישור מועצת החלב וע"פ צו ממנהל המכסות.
2. שפיכת חלב תתבצע באתר המאושר לכך בלבד.
3. חלב שישפך בתקופה זו יחשב כחלב שניקלט במחלבה והתמורה שתשלם המחלבה עבורו יהיה זהה למחיר המטרה.
4. איכות החלב - מכיוון שהחלב המיוצר עלול להימצא זמן רב יחסית באחסון, ישנה חשיבות רבה להקפיד על איכותו במהלך החג:
יש לוודא לקראת החג כי מערכת הקירור תקינה ומבטיחה קרור מהיר ואיכותי ככל הניתן.
יש להקפיד הקפדת יתר על נקיון המיכל ומערכות החליבה ולהמנע משיווק חלב שאינו עומד בתקיני האיכות (תאים סומאטיים, חיידקים ומניעת כל אירוע חריג בחלב).
5. לקראת החג ובמוצאי שבת, יעשו המחלבות כל מאמץ לקלוט את כל החלב בייעילות המירבית ולאפשר למכליות לשוב ולאסוף חלב במשקים, יחד עם זאת ייתכן שינוי בלוחות זמני האיסוף והנכם מתבקשים לגלות היענות לכל בקשה לגמישות בשעות החליבה והאיסוף.
6. על כל בעיה באיחסון ובאיסוף החלב מתבקש היצרן להודיע למוביל החלב בהקדם האפשרי.
7. להזכירכם עפ"י תקנון איכות חלב על כל יצרן להיות בעל כושר איחסון חלב במשך 48 שעות בתקופת שיא ייצור החלב, יצרן שבגין אי עמידה בתנאי זה ישפך חלב, לא יקבל תמורה בגין השפיכה.


בברכת שנה טובה
שייקה דרורי
מנכ"ל

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט