א' תמוז, תשס"ז

17 יוני, 2007

5-391-07

לכבוד
יצרן חלב בקר
שלום רב,


תוספת למדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף (חלב המיוצר מעבר למכסה) לשנת 2007
(החלטת מועצת מנהלים מ- 14.6.2007)


להלן החלטת מועצת המנהלים בנוגע לעדכון מדיניות התשלום לחלב עודף בשנת 2007:


1. להרחיב את התקופה בה הפדיון המובטח לחלב עודף הוא גבוה, לחודשים: מרץ - דצמבר 2007, (לעומת מרץ-אוקטובר בהחלטה הקודמת).
2. הפדיון עבור חלב עודף שייוצר בחודשים אלו (כאמור בסעיף 1) יהיה לפחות 90% ממחיר המטרה שישולמו במועד ההתחשבנות החודשית על החלב העודף.
3. שאר הסעיפים ללא שינוי.


החלטה זו היא על מנת להמשיך ולעודד ייצור חלב עודף גם בחודשים נובמבר דצמבר וזאת כדי להבטיח את אספקת הביקושים לחלב בשנה זו ולשמור על פוטנציאל הייצור לקראת שנת 2008.


בכבוד רב,
שייקה דרורי
מנכ"ל


העתק: מחלבות קולטות

לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט