כנס IDF - הבהרה לענין הרישום
כנס מדעי הבקר

הרישום לכנס מדעי הבקר, שיתקיים השנה בשיתוף עם כנס IDF במהלך אוקטובר 2014

יתחיל בעוד כחודשיים.

תצא על כך הודעה מסודרת.

כרגע מתקיים רישום רק למשתתפים הבינלאומיים בכנס IDF.

מי שירשם ליומיים ומעלה בכנס מדעי הבקר יוכל להיכנס בהמשך השבוע בצורה חופשית גם

לכנס IDF.לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט