החלטות ועדת הערר

בהתאם לסעיף 11 לחוק תכנון משק החלב, התשע"א - 2011, על החלטותיה של ועדת המכסות ניתן לערור בפני ועדת הערר, בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה. החלטותיה של ועדת הערר מפורסמות באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר.


להלן הקישור להחלטות ועדת הערר לחצו כאן
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4, ת"ד 97, יהוד 5610002
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט