up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

נוסף

חומרי חיטוי לפטמות

חומרי חיטוי לפטמות

קרא עוד
גורמי סיכון לבריאות העטין בעדר החלב הישראלי

גורמי סיכון לבריאות העטין בעדר החלב הישראלי

קרא עוד
אבחוני שמרים מדלקות עטין בבקר

אבחוני שמרים מדלקות עטין בבקר

קרא עוד
חלב א"ב – תקן איכות ובטיחות לענף החלב בישראל

חלב א"ב – תקן איכות ובטיחות לענף החלב בישראל

קרא עוד
טיפול מונע – הדרך הנכונה לייצור חלב איכותי

טיפול מונע – הדרך הנכונה לייצור חלב איכותי

קרא עוד
הערכת יעילות אוטם פיטמה חיצוני בתקופת היובש בפרות

הערכת יעילות אוטם פיטמה חיצוני בתקופת היובש בפרות

קרא עוד
מדריך לרווחת בעלי-חיים ברפתות ובדירי חלב – 2016

מדריך לרווחת בעלי-חיים ברפתות ובדירי חלב – 2016

קרא עוד
בטיחות ביולוגית בעדר

בטיחות ביולוגית בעדר

קרא עוד
מצטרפים ל Grade  A ליצור חלב בריא, איכותי והגייני-  2006

מצטרפים ל Grade A ליצור חלב בריא, איכותי והגייני- 2006

מצטרפים ל Grade A ליצור חלב בריא, איכותי והגייני- 2006 כוללת 11 עמודי צבע. חוברת זו מסבירה את מהות תקן האיכות הבין לאומי לנושא החלב, מי המעורבים ,מהן המטרות, מהן הדרישות הכלליות מהמגדל,המדדים המיקצועיים מי יפקח על ישומו וכן מבדק עצמי של המגדל למידת מוכנותו ליישום התקן. החוברת ללא תשלום, ניתן להזמין באמצעות דוא”ל: ralph@milk.org.il
קרא עוד
סרט: חליבה

סרט: חליבה

סרט: חליבה
קרא עוד
מועצת החלב – חוברת על המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב-מהדורת 2006

מועצת החלב – חוברת על המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב-מהדורת 2006

מועצת החלב – חוברת על המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב-מהדורת 2006 כוללת 10 עמודי צבע. חוברת זו מפרטת בעברית ובאנגלית את הנושאים הבאים: מי אנחנו? חזון מאל”ה. פירוט שירותי מאל”ה במעבדה ובשדה. חינוך והדרכה. החוברת ללא תשלום, ניתן להזמין באמצעות דוא”ל: ralph@milk.org.il
קרא עוד
סרט: בריאות העדר

סרט: בריאות העדר

סרט: בריאות העדר      
קרא עוד
סרט: וטרינריה

סרט: וטרינריה

סרט – וטרינריה
קרא עוד
גודל פונט