up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

חשוב לדעת

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 7.1.2019

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 7.1.2019

  בהתאם לתקנה 32 ז (ו), היות ולא התקבלו בועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב-20 אגורות לליטר. התמורה המעודכנת הינה 1.3 ש"ח לליטר חלב (בתוספת מע"מ). בקשות לקבלת מנת מכסה, יש להעביר עד ליום 27.1.19   בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 16.12.18

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 16.12.18

  בהתאם לתקנה 32 ז (ו), היות ולא התקבלו בועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב-20 אגורות לליטר. התמורה המעודכנת הינה 1.5 ש"ח לליטר חלב (בתוספת מע"מ). בקשות לקבלת מנת מכסה, יש להעביר עד ליום 6.1.19   בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך,
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 12.11.18

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 12.11.18

  בהתאם לתקנה 32 ז (ו), היות ולא התקבלו בועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב-20 אגורות לליטר.  בקשות לקבלת מנת מכסה, בתמורה המעודכנת, יש להעביר עד ליום 3.12.18   בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא"ל ופקס.   באחריות מגיש
קרא עוד
הודעה ממנהל השו"ט בשדה על חיסון כלבת לבקר והצאן

הודעה ממנהל השו"ט בשדה על חיסון כלבת לבקר והצאן

קרא עוד
עולם החלב בפארק חקלאות ישראלית – סוכות 2018

עולם החלב בפארק חקלאות ישראלית – סוכות 2018

בחול המועד סוכות, התקיימה בקריה החקלאית ביוזמת משרד החקלאות חגיגה חקלאית של תצוגות והפעלות . במסגרת הפעילות בנתה מועצת החלב מתחם ענק של פעילויות לכל המשפחה תחת המסר "בשבילי רק חלב ישראלי". מסרים נוספים שהועברו באמצעות ההפעלות היו: חשיבות צריכת מוצרי חלב לגדילה והתפתחות של ילדים וחשיבות מוצרי חלב לאחר פעילות גופנית. במהלך היומיים התקיימו
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 3.10.18

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 3.10.18

  בהתאם לתקנה 32 ז (ו), היות ולא התקבלו בועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב-20 אגורות לליטר.  בקשות לקבלת מנת מכסה, בתמורה המעודכנת, יש להעביר עד ליום 17.10.18   בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא"ל ופקס.   באחריות מגיש
קרא עוד
הקצאת תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים

הקצאת תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים

בהתאם לתקנה 7 לתקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2018 בענף הבקר ובענפי הצאן)(הוראת שעה), התשע"ח – 2018, בכוונתה של ועדת המכסות להקצות תוספת מכסה מיוחדת, בהיקף כולל של מיליון ליטרים, ליצרנים מושביים המעסיקים ברפת את ילדיהם או את בני הזוג של ילדיהם (להלן – תוספת מכסה מיוחדת). לדף הנחיות לחץ כאן לטופס בקשה
קרא עוד
מחירי בקר

מחירי בקר

קרא עוד
תקנות הפיתוח לשנת 2018 (הקצאת תוספות המכסה )

תקנות הפיתוח לשנת 2018 (הקצאת תוספות המכסה )

קרא עוד
דף הסבר ללפטוספירוזיס (מחלת ה"עכברת" )

דף הסבר ללפטוספירוזיס (מחלת ה"עכברת" )

קרא עוד
החלב שלנו 30.7.2018

החלב שלנו 30.7.2018

קרא עוד
הערכות הרפת והדיר למצב של רעידת אדמה

הערכות הרפת והדיר למצב של רעידת אדמה

קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 4.7.18

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 4.7.18

  בהתאם לתקנה 32 ז (ו), היות ולא התקבלו בועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב-20 אגורות לליטר.  בקשות לקבלת מנת מכסה, בתמורה המעודכנת, יש להעביר עד ליום 18.7.18   בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא"ל ופקס.   באחריות מגיש
קרא עוד
החלטה על תוספות מכסה לרפתות בעוטף עזה

החלטה על תוספות מכסה לרפתות בעוטף עזה

היום (ראשון) עברה בממשלה הצעת החלטה לפיה תינתן העדפה לתוספת מכסות חלב, במסגרת תוספות המכסה לשנת 2018, ליצרנים שיתופיים המייצרים חלב בעוטף עזה. שר החקלאות אורי אריאל: "אנו ממשיכים לחזק את החקלאים בעוטף עזה או כפי שאני מכנה את האיזור, עוטף ישראל. בתקופה האחרונה אנו עדים לטרור העפיפונים אשר פוגעים בין היתר גם בפרות וברפתנים
קרא עוד
ירידה במשקל לקראת הקיץ

ירידה במשקל לקראת הקיץ

התפקיד האפשרי של מוצרי חלב לירידה במשקל הקיץ המתקרב גורם לרבים להתעסק בנושא הגיזרה והמשקל. אם במהלך החורף חלה גם עליה במשקל, הנושא עשוי להרגיש מאתגר אף יותר. ישנן דרכים שונות לרדת במשקל, ובכל מקרה מומלץ לבחור באחת שלא תהיה קיצונית ומהירה מדי. מומלץ לשים לב שבכל שינוי שתעשו תהיה שמירה על תזונה מאוזנת ובריאה,
קרא עוד
גודל פונט