up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

2007

מחיר מטרה – חלב בקר

מחיר מטרה – חלב בקר

קרא עוד
מחיר מטרה – חלב צאן

מחיר מטרה – חלב צאן

קרא עוד
מדיניות תשלום לחלב כבשים לשנת 2007

מדיניות תשלום לחלב כבשים לשנת 2007

קרא עוד
העצמת הרפת המשפחתית – שר החקלאות אישר את התוכנית

העצמת הרפת המשפחתית – שר החקלאות אישר את התוכנית

קרא עוד
דחיית המועד האחרון לקבלת החוברות לעובדים זרים לשנת 2008.

דחיית המועד האחרון לקבלת החוברות לעובדים זרים לשנת 2008.

דחיית המועד האחרון לקבלת החוברות לעובדים זרים לשנת 2008.   שלום רב, התקבלה החלטה  על דחיית המועד האחרון לקבלת החוברות לעובדים זרים לשנת 2008. המועד החדש הוא ה- 16.8.07. רואי חשבון אשר מייצגים מספר רב של חקלאים יוכלו לבקש פריסה של הגשת התיקים על ידי מכתב אל הרשות לתכנון עם שמות החקלאים המיוצגים על ידם,
קרא עוד
גודל פונט