עמיתי לענף החלב, שנה טובה,
 
לקראת השנה הבאה עלינו לטובה,
חשוב לי קודם כל להגיד לכל אחד ואחת מכם תודה!
תודה על העבודה המסורה שחושפת כל פעם מחדש עד כמה
היסודות האנושיים עליהם מושתת הענף שלנו - איתנים ומופלאים!
תודה על ההירתמות המופלאה שלכם למאבק למניעת הרס ענף החלב.
תודה על הגיבוי והחיזוק שאנו זוכים לו מידי יום ביומו במערכה המאוד לא פשוטה נגד הפופוליזם, מקסמי השווא והפתרונות הקלים – אך המאוד הרסניים שעודם לפתחנו.
 
מגוון הפעילויות שנקטנו במשותף – במשרדי הממשלה, במסדרונות הכנסת, בבית המשפט, בתקושרת ובעיקר "בשטח", הניבו הערכה ציבורית גבוהה לציבור הרפתנים בפרט ולענף החלב בכלל.
 
ואולם, בל נשגה באשליות. המאבק ממש לא תם. כולנו מחוייבים להמשיך בעבודת ההכנה המדוקדקת לכל תרחיש, לעדכן את האסטרטגיה המגובשת ולוודא המשך ביצוע אחראי ולא מתלהם של כל המטלות שיידרשו. בראש ובראשונה עלינו להבטיח כי למרות המצב המורכב אליו נקלענו שלא בטובתנו, נשכיל למצוא את המאחד והמשותף בין כל הגורמים בשרשרת הערך – ובין כולנו לצרכנים – שהם, הם – וכיום יותר מאי פעם בעבר, החוליה החשובה ביותר בשרשרת.
 
עלינו לזכור כי "כולנו באותו כד חלב" וחרם על מחלבה כזו או אחרת הוא איום ממשי ומוחשי על הרפתן בפריפרייה לא פחות מאשר על בעלי המניות של אותה מחלבה. על כולנו לזכור שסוף מעשה במחשבה תחילה ולוודא כי כולנו נוהגים אחריות תוך התחשבות מרבית בצרכנים – ובכל אחד מרכיבי הענף המופלא של כולנו.

 
בלהט אירועי השבועות האחרונים, הועם מעט זוהרו של האירוע המכונן ביותר של ענף החלב בישראל – כניסתו לתוקף של "חוק החלב"! דומה שכולנו כבר מכירים את פרטי החוק לפני ולפנים ולכן –  על אף חשיבותו
לא אשוב להכביר מילים בעניין.
אבל פטור בלא כלום אי אפשר ודווקא על רקע ההתרחשויות של 
השבועות האחרונים כאשר החוק מגן אלינו עוד לפני שנכנס לתוקפו
אני מבקש להוקיר בזה את כל עמיתי במועצת החלב
ואת כל שותפינו הרבים והטובים שעסקו
במלאכת החקיקה הארוכה והמתישה.
 
מי ייתן ובשנת תשב"ע,  הבאה עלינו לטובה,
נשכיל להשביע רצונם ומאווייהם של הצרכנים
ושל כל החוליות בשרשרת הערך החשוב והחיוני,
שמגלם ענף החלב למשק ולחברה ישראלית.שנה טובה,
בריאה ושלווה, שנה של עשייה פורייה, יציבה ונחת לכל אחת ואחד מכם, ולבני משפחותיכם.

שייקה דרורי
מנכ"ל
לכל המבזקים....
office@milk.org.il פקס: 972-3-9564766 טל: 972-3-9564750 דרך החורש 4 , ת"ד 97, יהוד 5647003
מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט