מחיר בקר קודם 1
מחירי בקר לאפליקציה
להלן סקירת המחירים בשוק הבקר החי,
המחירים בשקלים, לפני מע"מ,  לק"ג חי שהיו מ-24.3.17 ועד 06.04.17 הם:
  מ- עד-
עגלים שחור לבן קטנים 11.20 11.70
עגלים שחור לבן גדולים 11.00 11.60
פרות מהמלטה ראשונה 9.00 10.00
פרות מאיכות טובה 9.00 10.00
פרות מאיכות בינונית 7.50 8.40
פרות מאיכות ירודה 4.50 7.30
עגלות שחור לבן 9.50 10.50
עגלות שחור לבן מפיטום 10.90 11.40

המחירים מוגשים כשרות לציבור מטעם מועצת החלב ואינם מבוססים על סטטיסטיקה רשמית. הנתונים מפורסמים באתר המועצה meat.org.il.
הנתונים מתייחסים לבקר שמקורו מרפתות החלב.
טלפון לברורים – 03-9564750
לידיעתכם ארגון מגדלי בקר לבשר מפרסם מחירים מומלצים לבני בקר מעדרי הבקר לבשר בטלפון 04-6531585