up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

תמיכת משרד החקלאות ברכישת מיכלי מים

מיכלי מים לשעת חרום

למכתב משרד החקלאות לחץ כאן

למידע בדבר תמיכת משרד החקלאות בהקמת איגום מים לרפתות  לחץ כאן

לטופס הגשת בקשה לאישור תכנית השקעה לחץ כאן

שווה לקרוא

חברות המאושרות לבנית בריכות מים לחירום ברפתות

חברות המאושרות לבנית בריכות מים לחירום ברפתות

להלן המפרט של כ"א מהחברות…
קרא עוד
גודל פונט