up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

סקר עלויות ייצור חלב ברפתות

סקר עלויות ייצור חלב ברפתות בשנת 2015

להלן חוברת ממצאי הסקר שנערך ברפתות בשנים 2015 ו-2016.

ממצאי הסקר מהווים בסיס לקביעת מחיר המטרה בשנים 2017 ו-2018.

אנו מודים לחברת צנובר שערכה את הסקר ולכל הרפתות שהשתתפו במדגם.

לסקר לחץ כאן

שווה לקרוא

עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף העיזים לחלב לשנת 2011

עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף העיזים לחלב לשנת 2011

קרא עוד
היערכות לקראת ראש השנה תשע"א

היערכות לקראת ראש השנה תשע"א

קרא עוד
התייחסות הצוות המקצועי של מועצת החלב להמלצות דו"ח וועדת קדמי חלב – 22.7.12

התייחסות הצוות המקצועי של מועצת החלב להמלצות דו"ח וועדת קדמי חלב – 22.7.12

קרא עוד
הנחיות ונהלי מנהלת ההשקעות בחקלאות לעניין השקעות ומענקי השקעות ברפתות חלב.

הנחיות ונהלי מנהלת ההשקעות בחקלאות לעניין השקעות ומענקי השקעות ברפתות חלב.

קרא עוד
גודל פונט