up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הודעת מנהלת ההשקעות של משרד החקלאות

לידיעת היצרנים במשק השיתופי, נוצל במלואו התקציב להשקעות הון רגילות בעקבות הפחתת המכסים למגזר השיתופי . לא ניתן יותר להקליד בקשות חדשות, ויתכן גם שלחלק מהבקשות המוקלדות לא יהיה מענה תקציבי.

שווה לקרוא

סיכום מפגש בנושא תת-ביצוע מתמשך של יצרני חלב

סיכום מפגש בנושא תת-ביצוע מתמשך של יצרני חלב

שלום, נושא תת הביצוע של…
קרא עוד
הקמת דירים חדשים – חלב עזים 2008

הקמת דירים חדשים – חלב עזים 2008

קרא עוד
תמיכה ממשלתית ומשפטית להמשך תכנון ענף חלב העיזים בישראל

תמיכה ממשלתית ומשפטית להמשך תכנון ענף חלב העיזים בישראל

שלום, שנה לאחר שהגישו הקבוצים…
קרא עוד
הוראות לעניין רישום התחייבות של יצרן כערובה לחובות כספיים

הוראות לעניין רישום התחייבות של יצרן כערובה לחובות כספיים

קרא עוד
גודל פונט