up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

דוח מבקר המדינה לגבי משרד החקלאות והכפר בנושא מחלות בקר וצאן

שווה לקרוא

תקנות הפיתוח לשנת 2018 (הקצאת תוספות המכסה )

תקנות הפיתוח לשנת 2018 (הקצאת תוספות המכסה )

תקנות הפיתוח לשנת 2018 (הקצאת…
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב בקר 2018 – 11.7.2018

הליך העברת מכסות חלב בקר 2018 – 11.7.2018

  ועדת המכסות פרסמה הליך…
קרא עוד
דף הסבר ללפטוספירוזיס (מחלת ה"עכברת" )

דף הסבר ללפטוספירוזיס (מחלת ה"עכברת" )

קרא עוד
הערכות הרפת והדיר למצב של רעידת אדמה

הערכות הרפת והדיר למצב של רעידת אדמה

קרא עוד
גודל פונט