up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

ארגז כלים לתכנון ייצור חלב בשנת 2015


המלצות ייצור חלב בשנת 2015

לאור השינויים שחלו בענף החלב במהלך 2014 נדרש הענף לצמצם את היצע החלב, ולראיה אין עליה
במכסת החלב הארצית בשנת 2015 ועודכנה מדיניות התשלום לחלב.

להודעת משרד החקלאות לחץ כאן

להודעת “החקלאית” לחץ כאן

שווה לקרוא

נאום שר החקלאות שלום שמחון במליאת הכנסת – 28.7.08

נאום שר החקלאות שלום שמחון במליאת הכנסת – 28.7.08

נאום שר החקלאות שלום שמחון…
קרא עוד
עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף העיזים לחלב לשנת 2011

עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף העיזים לחלב לשנת 2011

קרא עוד
נוהל הקצאת חלב בקר גלמי בחודשים יולי-אוקטובר 2012

נוהל הקצאת חלב בקר גלמי בחודשים יולי-אוקטובר 2012

קרא עוד
הגדרת מיזם לייצור חלב עיזים גולמי קליטתו ועיבודו לתוצרת מוגמרת "כמשק סגור" – תנאים ודרישות

הגדרת מיזם לייצור חלב עיזים גולמי קליטתו ועיבודו לתוצרת מוגמרת "כמשק סגור" – תנאים ודרישות

קרא עוד
גודל פונט